Books di : Leslie Kaminoff

Yoga anatomy. 79 posizioni con descrizione tecnica ed analisi anatomica

Yoga anatomy. 79 posizioni con descrizione tecnica ed analisi anatomica

Titolo del libri: Yoga anatomy. 79 posizioni con descrizione tecnica ed analisi anatomica

Nome del file: yoga-anatomy-79-posizioni-con-descrizione-tecnica-ed-analisi-anatomica.pdf

Pagine totali: 296

Editore: Calzetti Mariucci

ISBN: 8860284546

Autore: Leslie Kaminoff


Yoga Anatomy-2nd Edition by Kaminoff, Leslie, Matthews, Amy (2011) Paperback

Yoga Anatomy-2nd Edition by Kaminoff, Leslie, Matthews, Amy (2011) Paperback

Titolo del libri: Yoga Anatomy-2nd Edition by Kaminoff, Leslie, Matthews, Amy (2011) Paperback

Nome del file: yoga-anatomy-2nd-edition-by-kaminoff-leslie-matthews-amy-2011-paperback.pdf

Pagine totali: 296

Editore: Calzetti Mariucci

ISBN: 8860284546

Autore: Leslie Kaminoff


Anatomia da Yoga

Anatomia da Yoga

Titolo del libri: Anatomia da Yoga

Nome del file: anatomia-da-yoga.pdf

Pagine totali: 296

Editore: Manole

ISBN: 8520435343

Autore: Leslie Kaminoff


Yoga Anatomy by Leslie Kaminoff (2007) Paperback

Yoga Anatomy by Leslie Kaminoff (2007) Paperback

Titolo del libri: Yoga Anatomy by Leslie Kaminoff (2007) Paperback

Nome del file: yoga-anatomy-by-leslie-kaminoff-2007-paperback.pdf

Pagine totali: 296

Editore: Manole

ISBN: 8520435343

Autore: Leslie Kaminoff


Yoga Anatomy 1st (first) edition Text Only

Yoga Anatomy 1st (first) edition Text Only

Titolo del libri: Yoga Anatomy 1st (first) edition Text Only

Nome del file: yoga-anatomy-1st-first-edition-text-only.pdf

Pagine totali: 296

Editore: Manole

ISBN: 8520435343

Autore: Leslie Kaminoff


Anatomia da Yoga. Guia Ilustrado de Postura, Movimentos e Tcnicas de Respirao (Em Portuguese do Brasil)

Anatomia da Yoga. Guia Ilustrado de Postura, Movimentos e Tcnicas de Respirao (Em Portuguese do Brasil)

Titolo del libri: Anatomia da Yoga. Guia Ilustrado de Postura, Movimentos e Tcnicas de Respirao (Em Portuguese do Brasil)

Nome del file: anatomia-da-yoga-guia-ilustrado-de-postura-movimentos-e-tcnicas-de-respirao-em-portuguese-do-brasil.pdf

Pagine totali: 296

Editore: Manole

ISBN: 8520427103

Autore: Leslie Kaminoff


Saikyo no yoga ressun : Pozu ugoki kokyu tekunikku ga wakaru zukai gaidobukku

Saikyo no yoga ressun : Pozu ugoki kokyu tekunikku ga wakaru zukai gaidobukku

Titolo del libri: Saikyo no yoga ressun : Pozu ugoki kokyu tekunikku ga wakaru zukai gaidobukku

Nome del file: saikyo-no-yoga-ressun-pozu-ugoki-kokyu-tekunikku-ga-wakaru-zukai-gaidobukku.pdf

Pagine totali: 296

Editore: ToÌ"kyoÌ" : PiÌ"eichipiÌ"kenkyuÌ"jo, 2009.

ISBN: 4569771246

Autore: Leslie Kaminoff


Yoga anatomy. 70 posizioni con descrizione tecnica ed analisi anatomica

Yoga anatomy. 70 posizioni con descrizione tecnica ed analisi anatomica

Titolo del libri: Yoga anatomy. 70 posizioni con descrizione tecnica ed analisi anatomica

Nome del file: yoga-anatomy-70-posizioni-con-descrizione-tecnica-ed-analisi-anatomica.pdf

Pagine totali: 230

Editore: Calzetti Mariucci

ISBN: 8860281393

Autore: Leslie Kaminoff


Yoga Anatomy,Bodyweight Strength Training Anatomy and Pilates Anatomy Collection 3 Books Bundle by Leslie Kaminoff (2016-11-09)

Yoga Anatomy,Bodyweight Strength Training Anatomy and Pilates Anatomy Collection 3 Books Bundle by Leslie Kaminoff (2016-11-09)

Titolo del libri: Yoga Anatomy,Bodyweight Strength Training Anatomy and Pilates Anatomy Collection 3 Books Bundle by Leslie Kaminoff (2016-11-09)

Nome del file: yoga-anatomy-bodyweight-strength-training-anatomy-and-pilates-anatomy-collection-3-books-bundle-by-leslie-kaminoff-2016-11-09.pdf

Pagine totali: 230

Editore: Calzetti Mariucci

ISBN: 8860281393

Autore: Leslie Kaminoff


Yoga Anatomy by Leslie Kaminoff (2007-07-30)

Yoga Anatomy by Leslie Kaminoff (2007-07-30)

Titolo del libri: Yoga Anatomy by Leslie Kaminoff (2007-07-30)

Nome del file: yoga-anatomy-by-leslie-kaminoff-2007-07-30.pdf

Pagine totali: 230

Editore: Human Kinetics Europe Ltd

ISBN: 8860281393

Autore: Leslie Kaminoff